อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง วินัย และการเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมศรีเสลา