ทัศนศึกษา 62

ณ ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล และ สวนสนุกดรีมเวิลด์