กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562