เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561 แม่วงก์ Expo

ในวันอังคารที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ได้จัดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ "Meawong Expo" ในตรีมล้านนา โดยมีท่านนายอำเภอแม่วงก์เป็นเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานประกอบด้วย ซุ้มกิจกรรมของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซุ้มลดเวลาเรียน การออกร้านขายของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม การร้องเพลงพร้อมแดนซ์เซอร์ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงสากล เพลงพระราชนิพนธ์ การเต้นบาสสโลปประกอบเพลง ซายด์โชว์ วงดนตรีสตริง และมีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ