กิจกรรมแม่วงก์สัญจร

กิจกรรมแม่วงก์สัญจร ณ บ้านปางชัย อ.ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 28 กุมภาพันธ์ 2562