เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่วงก์ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่วงก์ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา