แห่กระทง วันลอยกระทง

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จัดกิจกรรมแห่กระทงเพื่อนำไปถวายวัดเขาแม่กระทู้