อบต.เขาชนกันมอบทุนการศึกษาโครงการครอบครัวเด็กดีแต่ยากจน

อบต.เขาชนกันมอบทุนการศึกษาโครงการครอบครัวเด็กดีแต่ยากจน นำโดย นายกปราณีต เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ณ ห้องประชุมอาคารศรีเสลา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม