มอบเหรียญและเกียรติบัตรตัวแทนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลกีฬานักเรียนฯ

มอบเหรียญและเกียรติบัตรตัวแทนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลกีฬานักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1. เหรียญเงิน วอลเลย์บอลชายอายุไม่เกิน 18 ปี 2. เหรียญทอง วอลเลย์บอลชายหาดหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี (เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันในรอบประเทศ)