แห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2561

แห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2561