กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดแม่วงก์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561