พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2560

พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศรีเสลา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม