ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 24 ปี

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 24 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม และผู้บริหาร คณะครูร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารกีฬา (โรงยิม)