โครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ต้นน้ำ

โครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ต้นน้ำ ณ โรงเรียนชาวนา บ้านธารมะยม อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์