ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และติดการการเรียนการสอนในระบบออนไลน์และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน