รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ในช่วงสถานการณ์โควิด 19