กลุ่มงานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวสมฤดี โพธิ์นิ่ม
ครู. คศ.1
หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวสินีนารถ แปรงนารถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัญชรี สุโพนอก
ครู (อัตราจ้าง)

นายธวัชชัย คำโหมด
ครูธุรการ