พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเลือ

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ