อบรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน

อบรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศรีเสลา โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม